Landshuis verpakking tealight
3 Haringen verpakking tealight
Nonnenhuys verpakking tealight

NEDERLANDS

Landshuis | Grote Kerkhof 2 | Deventer

In de 14e eeuw was dit huis een stadsherberg ”De Brunenberg”. In 1632 werd de herberg verbouwd tot Landshuis. Toen werden hier de vergaderingen gehouden van de Gedeputeerde Staten van het gewest Overijssel. Het Landshuis is nu onderdeel van het Deventer stadhuis.

3 Haringen | Brink 55 | Deventer
Het huis, in Vlaamse renaissancestijl, werd in 1575 gebouwd door Herbert Dapper, een rijke haringkoopman. Hij was een “Schonenvaarder” die op het Zuid-Zweedse Schonen voer om daar haring en pelzen te halen, na er zelf wijn, laken en zout naar toe te hebben gebracht. De Schonenvaarders hadden 3 haringen in hun wapen staan.

Het Nonnenhuys | Menstraat 22 | Deventer
Hier woonden de nonnen van het Klooster Ter Hunnepe. In tijden van oorlog was het voor de nonnen een refugehuis. In 1578 is het Klooster door brand verwoest en gingen de nonnen voorgoed wonen in hun vluchthuis “Der Nonnenhuys” zoals het in de volksmond werd genoemd. Het huis heeft aan de voor- en achterzijde een Gelders-Overijsselse gevel. Deze bijzondere stijl was in de 16e eeuw populair.

Plaats een waxinelichtje in het huisje voor een prachtig effect.

 

ENGLISH

Landshuis | Grote Kerkhof 2 | Deventer
In the 14th century, this house was a city Inn called “De Brunenberg” (the Brown Mountain). In 1632 the Inn was converted, it then became a branch office of the Overijssel Provincial States, which gave the building its current status. The Landshuis is now part of the Deventer City Hall.

3 Herrings | Brink 55 | Deventer
The house, in Flemish  renaissance style, was built in 1575 by Herbert Dapper, a wealthy herring merchant. He was a “Schonenvaarder” who sailed to the southern Island Schonen to pick up herring and fur, after having brought wine, cloth and salt to it. The Schonenvaarders had 3 herrings in their coat of arms.

Nonnenhuys | Menstraat 22 | Deventer
Here the nuns of the monastry Ter Hunnepe lived. In times of war this house was a refuge house for the nuns. In 1578, the monastry was destroyed by fire and the nuns moved to  their refuge house in Deventer “Der Nonnenhuys”as it was commonly called. The house has, at the front and the rear, the Gelders-Overijsselse facade. This architectoral style was popular in the 16th century.

Place a tealight inside the house for a wonderfull effect.

DEUTSCH

Landshuis | Grote Kerkhof 2 | Deventer
Im 14. Jahrhundert war dieses Haus ein Gasthaus “De Brunenberg”. In 1632 wurde das Gasthaus zu einem Landhaus umgebaut. Hier fanden die Treffen der Stellvertretenden Staaten der Region Overijssel statt. Das Landhaus ist jetzt Teil des Deventer Rathauses.

 

3 Heringen | Brink 55 | Deventer
Das Haus ist flämischer Renaissance Stil und wurde in 1575 von Herbert Dapper, einem wohlhabenden Heringshändler, erbaut. Herbert war ein “Schonenvaarder”der auf der Südschwedin segelte um Heringen und Fell zu hohlen, nachdem er Wein, Stof fund Salz mitgebracht hat.Das Gilde der Schonenvaarders hatten 3 Heringen auf dem Wappen.

 

Das Nonnenhuys | Menstraat 22 | Deventer
Hier wohnten die Nonnen des Kloster Ter Hunnepe. In Kriegszeiten war dieses Haus für die Nonnen ein Zufluchtsort. Im Jahre 1578 wurde das Kloster durch ein Feuer zerstört und die Nonnen lebten seit dem permanent in ihrem Refugium “Der Nonnenhuys” wie es im Volksmund genannt wurde. Das Haus hat an der Vorder- und Rückseite der Gelders-Overijsselse Fassaden. Dieser architektonische Stil was im 16. Jahrhundert beliebt.

Legen Sie ein Teelicht in dem Haus für einem wunderbaren Effekt.

 
Scroll naar top